Produkty GESTRA w zakresie wyposażenia urządzeń dostarczających energię, w tym kotłów parowych i wodnych wysokotemperaturowych, zawsze spełniają najwyższe wymagania w odniesieniu do niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji.
 

  Elektrody pojemnościowe poziomu Elektroda

Elektroda NRG 10-52
  Elektrody pojemnościowe poziomu
  Elektrody pojemnościowe poziomu (z CAN-bus)
  Zintegrowane systemy pomiaru poziomu
  Elektrody przewodnościowe poziomu
  Elektrody przewodnościowe poziomu
  Elektrody przewodnościowe poziomu (z CAN-bus)
  Zintegrowane systemy pomiaru poziomu

Top 

  Regulacja dwupołożeniowa Regulator

Regulator poziomu
NRR 2-50
  Regulatory poziomu
  Regulatory poziomu (z CAN-bus)
  Ograniczniki poziomu
  Ograniczniki poziomu (z CAN-bus)
  Regulacja ciągła
  Przełączniki poziomu
  Przełączniki poziomu (z CAN-bus)
  Regulatory poziomu
  Regulatory poziomu (z CAN-bus)
  Przekaźniki
  Terminale wizualizacji (z CAN-bus)

Top 

  Elektrody pomiaru przewodności System TA 7

System TA 7
  Elektrody pomiaru przewodności
  Elektrody pomiaru przewodności (z CAN-bus)
  Elektrody z automatyczną kompensacją temperatury (z CAN-bus)
  Zintegrowane systemy pomiaru przewodności
  Regulatory i ograniczniki
  Regulatory
  Regulatory (z CAN-bus)
  Przełączniki / Ograniczniki
  System automatycznej regulacji odmulania

Top 

  Zawory odsalające kulowe Zawór

Zawór odmulający
MPA46
  Zawory odsalające ze sterowaniem ręcznym
  Zawory odsalające z napędem elektrycznym
  Zawory odmulające sterowane dźwignią ręczną
  Zawory odmulające z napędem pneumatycznym
  Siłowniki
  Sterowniki
  Zawory elektromagnetyczne

Top 

  Analizatory zaolejenia i zmętnienia kondensatu Zawór

Sensor ORG 12
  Sygnalizatory zaolejenia

Top 

  SPECTORbus - FILM (wersja angielska, niemiecka, szwedzka) 21.5 MB

Top 

  Regulacja poziomu, kontrola i ograniczenie (wersja angielska) 534 KB
  Przegląd przepisów i certyfikatów (wersja angielska) 168 KB
  SPECTORbus (wersja angielska) 709 KB
  SPECTORcompact (wersja angielska) 183 KB
  Układy tradycyjne (wersja angielska) 261 KB
  Urządzenia do kontroli poziomu (wersja angielska) 178 KB
  Urządzenia dla bardzo wysokich zakresów ciśnień (wersja angielska) 145 KB
  Zastosowania morskie (wersja angielska) 188 KB

  Podstawy teoretyczne (wersja angielska) 97.3 KB
  SPECTORbus / SPECTORcompact (wersja angielska) 179 KB
  Układy tradycyjne (wersja angielska) 334 KB
  Zawory odsalające (wersja angielska) 991 KB
  Regulowane układy odmulania (wersja angielska) 153 KB
  Szybkodziałające zawory odmulające (wersja angielska) 358 KB
  Kontrola cieczy (wersja angielska) 233 KB

  Regulacja temperatury (wersja angielska) 636 KB
  Przepływomierze (wersja angielska) 137 KB
  SPECTORcontrol (wersja angielska) 530 KB

Top 

  Biblioteka CAD
  Karty katalogowe oraz instrukcje obsługi

Top