Zawartość biblioteki CAD (GESTRA):

  odwadniacze,

  osadniki zanieczyszczeń,

  osuszacze pary,

  rozprężacze,

  zawory bezpieczeństwa,

  zawory i klapy zwrotne,

  zawory kulowe,

  zawory odcinające,

  zawory regulacyjne bezpośredniego działania,

  zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i pneumatycznym.

Wymagania:

Aktualna wersja biblioteki CAD współpracuje z następującym oprogramowaniem:

  Autodesk AutoCAD 2007 (lub nowszym),

  Autodesk AutoCAD 2007 LT (lub nowszym),

  IntelliCAD 7.0 (lub nowszym).

Dodatkowe informacje dotyczące aktualnej wersji biblioteki CAD:

  możliwość opisywania urządzeń w AutoCAD LT,

  nowy generator zestawień, który umożliwia bezpośredni wydruk lub eksport danych,

  poprawione procedury służące do rejestracji aplikacji, poprawiona współpraca z AutoCAD LT,

  tworzenie opisów w wielu językach w systemach kompatybilnych z Unicode.

BIBLIOTEKA CAD 43.8 MB