<< POPRZEDNI PRODUKT

NASTĘPNY PRODUKT >>Zawór zwrotny RK 76

Zastosowanie:

Zawory zwrotne RK 41, RK 44(s) oraz RK 76 mogą byś stosowane jako:

  zawory zapobiegające cyrkulacji zwrotnej,

  łamacze próżni,

  zawory oddechowe,

  zawory stopowe,

  zawory nadmiarowe

  zawory upustowe,

  zawory zwrotne.

 

RK 41

Dla cieczy, gazów i par.
Dedykowane do instalacji ciepłowniczych.

 

RK 44

Dla cieczy, gazów i par.
Dedykowane do instalacji wody pitnej.

 

RK 44s

Dla cieczy, gazów i par.
Dedykowane do instalacji wody morskiej.

 

RK 76

Dla cieczy, gazów i par.
Dedykowane do instalacji przemysłowych.

Top 

  Biblioteka CAD
  Informacja techniczna
  Karty katalogowe oraz instrukcje obsługi

Top 

<< POPRZEDNI PRODUKT

NASTĘPNY PRODUKT >>